Velkommen til Advokatlovutvalget

Nettsider 2 005

Advokatlovutvalget er gitt i mandat å foreta en bred gjennomgang av regelverket for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget er gitt frist for å avgi sin utredning 2. mars 2015.

En viktig del av utvalgets arbeid er å sørge for innspill fra og dialog med berørte aktører og andre med interesse for arbeidet. Hensikten med www.advokatlovutvalget.no er å ivareta denne kommunikasjonen. Ved lanseringen inneholdt nettsidene begrenset informasjon, men etterhvert som utvalgets arbeid skrider frem, vil stadig mer materiale bli lagt ut. 

Aktuelt / Siste nytt fra Advokatlovutvalget

 

11 sept

Utkast til advokatlov del IV

Advokatutvalget har utformet et foreløpig forslag til del IV i ny advokatlov som regulerer andre enn advokater