Velkommen til Advokatlovutvalget

Nettsider 2 005

NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 19. mars 2015. Advokatlovutvalgets arbeid er dermed avsluttet.

NOUen er sendt på høring med høringsfrist 1. januar 2016. Nettstedet advokatlovutvalget.no blir holdt oppe ut 2015 for at materiale som er publisert her, skal være tilgjengelig i høringsperioden.

Utvalget takker for alle verdifulle bidrag til vårt arbeid.

 

Aktuelt / Siste nytt fra Advokatlovutvalget

 

15 des

Overlevering av NOU 19. mars 2015

Utvalget har fått opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet av overleveringen av utvalgets utredning (NOU) er planlagt